centered image

Fr Erosiyan Ekka

Budhadand, Musgutri P O
Jashpur Dt – 496 224
Chhattisgarh

ParishMusgutri
DioceseJashpur

St Jude's Church
Lavkushnagar P O
Chhatarpur - 471 515

Birthday18 June, 1986
Feast Day
Ordination10 May, 2019
Mobile9575005084
E-mailerosiyanekka@gmail.com