St Paul's Church, Waidhan
Address St Paul's Church
Waidhan P O
Singrauli Dt – 486 886
Established 29 July, 1986
Patron St Paul
Parish Priest Fr Antony Pullan
Phone
Email