St Jude's Church, Lavkushnagar
Address St Jude's Church
Lavkushnagar P O
Chhatarpur Dt – 471 515
Established 22 July, 2007
Patron St Jude
Sub-Stations Chandla, Sarwai, Gaurihar
Parish Priest Fr Thomas Chirattavayalil
Asst Parish Priest Fr Vargheese Vattathara
Phone
Email